Cíle sdružení

Občanské sdružení Lesná o.s. usiluje o změnu postoje Statutárního města Brna v otázce privatizace obecního bytového fondu zejména v městské čtvrti Brno- Lesná.

Za účelem dosažení tohoto cíle se sdružení účastní správních řízení nebo veřejnoprávních jednání vztahujících se k území městské čtvrti Brno-Lesná. Sdružení vyvíjí informační a osvětovou činnost a spolupracuje s organizacemi s obdobnými cíli a veřejnými institucemi.

Jak se stát členem

Vážení sousedé, nájemníci,

máte zájem o odkup Vašeho nájemního bytu?

Nejste spokojeni s kvalitou bydlení ve Vašem okolí?
Vadí Vám nepořádek na ulici a v okolí domu, v němž žijete?
Chcete zlepšit podmínky pro život v naší městské části?
Zajímáte se o veřejné dění ve Vaší městské části?
Rádi byste své děti pustili na hřiště, či jen tak před dům, ale máte obavy?
Není Vám jedno, v jakém prostředí vyrůstají Vaše děti?
Je tady bezpečno i pro starší nájemníky?

Pokud Vám není lhostejné prostředí v jakém žijete, prostředí které Vás při cestě domů obklopuje a chcete s tím něco udělat, přidejte se k nám.

Společně jsme schopni dosáhnout daleko více, než když bude každý postupovat jednotlivě.

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která projevuje skutečný zájem o jeho cíle. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti. Dále viz Stanovy sdružení.

Výše členského příspěvku je 250,- Kč za kalendářní rok.

Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím výboru sdružení na základě písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve sdružení (přihlášky).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete na adresu
Lesná o.s., Halasovo náměstí 257/4, 638 00 Brno.

Přihlášku ke stažení jako PDF naleznete zde.